Andrássy Kurta János Művészeti Alapítvány

Az alapítvány alapítója: R. Törley Mária szobrászművész

Az alapító okirat kelte: 2009. szeptember 7.

Az alapítvány besorolása: közhasznú alapítvány

Az alapítvány adószáma: 18726819-1-13

Az alapítvány célja:

  • Andrássy Kurta János életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása, képzıművészeti és irodalmi alkotásainak megismertetése, népszerűsítése, a Sárospataki Képtár kezelésében lévı Andrássy Kurta János gyűjtemény támogatása, anyagi támogatás a közterületeken álló szobrainak állagmegóvásához.
  • A magyar képzıművészet és irodalom megismertetése, képzıművészek támogatása.
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997.évi CLVI. Törvény (KSZT) 26.ß. c) pontja alapján:
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség megóvása.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, semmilyen politikai tevékenységet nem támogat.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat pénzbeli, vagy egyéb vagyoni hozzájárulás formájában, ha az alapítványi célokkal egyetért.

A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány kezelője:
Az Alapítvány kezelője az öt tagú kuratórium. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel.
A kuratórium tagjai:

  • Andrási Bálint (elnök)
  • Andrási Balázs
  • Lábody Sarolta
  • Feledy Balázs
  • Sallai Géza

Az alapítvány bankszámlája: UniCredit Bank 10918001-00000056-93280003

Kapcsolat: bandrasi@freemail.hu